Φέρνοντας τους πολίτες σε επαφή με το Διάστημα.

Ο χώρος είναι γύρω μας, αλλά και στην καθημερινότητά μας. Οι επιστήμες του διαστήματος μας βοηθούν να φτάσουμε εκεί που θέλουμε και να μας βοηθήσουν να προστατεύσουμε τον πλανήτη μας. Επίσης μας έδωσε νέες τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε κάθε μέρα: από το Velcro έως τα οφθαλμικά εμφυτεύματα. spaceEU θεωρεί ότι οι πολίτες από όλες τις βάσεις πρέπει να αποτελούν μέρος της διαμόρφωσης του μέλλοντος της Κοινότητας Διαστήματος.

home_icon2.png

Φέρνοντας περισσότερο χώρο στην τάξη

Ο χώρος είναι ένα ισχυρό εργαλείο στην τάξη, παρέχοντας στους εκπαιδευτικούς πλούσιο υλικό και έμπνευση. Το spaceEU υλοποιεί συνεχή επαγγελματική εξέλιξη για τους εκπαιδευτικούς, ώστε να τους βοηθήσουν να φέρουν περισσότερο χώρο στην τάξη με έναν ολοκληρωμένο τρόπο.

home_icon3.png

Υποστήριξη για διαστημική εκπαίδευση

spaceEU υποστηρίζει το ρόλο της εκπαίδευσης και της προσέγγισης της διαστημικής κοινότητας, σε στενή συνεργασία με τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής. Το έργο ενστερνίζεται τους εκδότες βιβλίων για την αξιοποίηση του διαστημικού περιεχομένου και παρέχει στους ερευνητές τα εργαλεία για να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις για τη μελλοντική έρευνα στον τομέα της διαστημικής εκπαίδευσης.

This website was produced with fundings from the European Commission’s Horizon 2020 Programme under grant agreement nº 821832. This website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

  • Instagram - White Circle
  • YouTube - White Circle
  • Facebook - White Circle
  • Twitter - White Circle
  • LinkedIn - White Circle